יעדים מרכזיים

1. שיפור מתמיד בשירות לחברים והידוק הקשר איתם

2. התייעלות וחסכון בכל תחומי העשייה והקפדה על מיצוי משאבים הכספיים באופן יעיל.

3. גידול בכמות החברים תוך מתן דגש על גיוס צעירים

4. התמקצעות וטיפוח המשאב האנושי בכל התחומים

5. שמירת הקשר עם מחוז ת"א

6. בקרה קבועה ושוטפת בתחומי הפעילות השונים כולל מעקב אחרי תקבולי משרד הביטחון

7. יישום נהלי הבטיחות והטמעתם באגפים