מרפאה

רופאי הבית מקבלים את החברים לשם מתן הכוונה לפעילויות השונות והדרכה בכל הקשור לנכותם המוכרת. כל חבר
הנרשם לבית הלוחם חייב להציג את המסמכים הרפואיים הבאים: סיכום פציעה ואישור רפואי מרופא המשפחה על
מצב בריאות כללי. זאת לצורך פתיחת תיק במרפאה.

לשם קבלת אישור לפעילות ספורט, יש להגיע עם תיעוד רפואי עדכני ומעל גיל 40 יש להביא תוצאת מבחן מאמץ עדכנית.
בנוסף לכך, במרפאה מועסקים חובשים מוסמכים בכל שעות פעילות הבית ותפקידם להגיש עזרה ראשונה לחברים
במקרה הצורך.

מרפאת בית הלוחם ממוקמת על יד הבריכה האולימפית.

מס’ טלפון במרפאה: 03-6461656
מס’ מירס לקריאה דחופה לחובש: 057-7759800
טלפון בחדר הרופא : 03-6461641

*פגישה עם הרופא אינה מחייבת תאום מראש.

רופאי הבית:
ד”ר גבי זייליג,
ד”ר אבי כץ
אחראית מרפאה:
דורית משרקי

קבלת קהל:
ד”ר כץ
ימי ג’ 17:30-18:30
ד”ר זייליג
ימי ד’ 17:30-18:30
בחדר מס' 10 = קומה ב’