הודעה בדבר כרטיסי חבר לשנת 2019

שנה גודל טקסט : א א א

נכתב ע"י :         תאריך : 25/12/2018

חברים שלום,
הודעה בדבר כרטיסי חבר לשנת 2019

להזכירכם, החל מתאריך 1.1.19 לא תתאפשר כניסה לבית הלוחם בכרטיסי חבר ישנים,
יש להגיע בשעות פעילות מח' חברים ולהחליפן.


במידה והגעתם לאחר שעות הפעילות, תאושר כניסתכם אך ורק בהשארת התעודה הישנה אצל השומרים.

תעודה חדשה תונפק ותימסר לכם בתיאום מראש ע"י מח' חברים