מועדון הברידג'

משחק ברידג' הוא משחק קלפים המבוסס על לקיחות, אותו משחקים ארבעה שחקנים, המחולקים לשני זוגות, שיושבים
האחד מול השני. המשחק מורכב משני חלקים: הכרזה וביצוע.

לבו של המשחק הוא התקשורת בין זוגות השחקנים, שמתבצעת באמצעות הקלפים ולא באמצעות תקשורת מילולית. תקשורת זו מבוססת על מוסכמות ושיטות רבות, שלימודן מהווה את האתגר האמיתי בלימודי הברידג'.

פרטים נוספים: אגף הספורט, טל' 08-6251106