הנהלת בית הלוחם באר שבע

רשימת מוזמני וחברי הנהלת בית הלוחם באר שבע:

מר חיים בר, יו"ר ארגון נכי צה"ל
מר אורן אקרמן, יו"ר מחוז באר שבע
מר אברהם שלמה, ס. מנהל מחוז מס הכנסה
אל"מ (מיל') שמעון מלול, יו"ר ועד ארצי ארגון נכי צה"ל.
אל"מ (מיל') אריק בר שדה, יו"ר הנהלת הבית
אל"מ (מיל') עמי סלע, חבר ארגון
אמיר רוזנבליט, דובר אוניברסיטת בן גוריון
אל"מ (מיל') סימן טוב בנימין, ממונה על מחוז הדרום במשרד הכלכלה
מר קובי מיכאל, נציג מחוז השפלה
סא"ל (מיל') עמי אוליאל, מנהל מרחב דרום ק.ק .ל
גב' מירה קידר, מנהלת אגף רווחה בסוכנות היהודית
גב' חמדה שהרבני, חברת מועצה ויו"ר פורום נשים מחוזית
מר אורי בינדר, חבר ארגון
מר דוד ביטון, חבר ארגון
כבוד השופט (בדימוס) משה מכליס, שופט (בדימוס)
פרופ' דן עטר, פרופסור בבית חולים סורוקה
מר דוד אוחיון, חבר ארגון
מר יעקב פיטוסי, חבר ארגון
אל"מ (מיל') דינו זאב, קמ"ג


מוזמנים:
מר גיל מולכו, מנהל בית הלוחם
תא"ל (מיל') חיים רונן, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל
מר אברהם ינאי , גזבר ארגון נכי צה"ל
מר מוטי רבינוביץ, מנהל אגף הכספים בארגון
מר לוגסי אברהם, צוות
מר חיים סופר, מבקר פנימי