מסעדה ושירותי נוחות

מסעדת בית הלוחם:
מסעדה חדישה בהנהלתם של מירי ויורם שחר 08-6251117 ,המספקת לאורך כל שעות פעילות הבית, ארוחות מגוונות, במחירים הנמצאים תחת פיקוח.

עמדות אינטרנט:
עמדת אינטרנט ממוקמת במועדון חברים, שבקומת הכניסה, לרווחת החברים. עמדה זו פעילה בין הימים ראשון עד חמישי,
בשעות פעילות הבית. כמו כן, בכל רחבי הבית פועלת רשת אלחוטית חופשית, לשימוש חברי הבית.