מחלקת חברים

כמידי שנה, אנו שמחים לברך אתכם על המשך חברותכם בבית הלוחם.
החברות, בבית הלוחם לחברי ארגון נכי צה"ל מתחדשת באופן אוטומטי.
בשנים האחרונות הורחבה הפעילות בבית לרבות במגוון השירותים הניתנים לחברים, זאת על אף
התייקרות התשומות ועליות המדד.

נהלי רישום:
* החברות בבית הלוחם היא שנתית ומתחדשת אוטומטית ובהתאם מתעדכן תשלום דמי החבר מידי חודש.
* כל ילד מגיל שלוש שנים חייב בתשלום דמי חבר
* חברי בית המשלמים שלא דרך תלוש גמול, מתבקשים לפנות למחלקת חברים החל מתאריך 01.01.2017
להסדרת דמי חבר לשנת 2017
* ביטול חברות בבית הלוחם במחלקת חברים ולא טלפונית. במעמד הביטול חובה להחזיר תעודות חבר, תעודות מלווה, צ'יפ חדר כושר.
* במקרה של ביטול, חידוש חברות יתאפשר רק בתום שנה מיום הביטול.
* בני/ות שהגיעו לגיל 25 או שנישאו אינם זכאים להמשך חברות עם ההורים אלא במתכונת דור ב'.

שעות פעילות המחלקה:
יום ראשון : 16:00 עד 19:00
ימים שני עד חמישי : 08:30 עד 19:00
יום שישי : 09:00 עד 12:00

עדכון פרטים אישיים :
הנכם מתבקשים לעדכן את מחלקת חברים בכל שינוי בפרטים האישיים כגון: כתובת מגורים, טלפונים, דוא"ל.

צור קשר:
מנהלת המחלקה : קרן נהון מייל:keren.nahon@inz.org.il
מזכירות המחלקה: הילה דניאל, בר אבוחצירא, לינוי שלוש

תוכלו להתעדכן בדף הפייסבוק ובאתר האינטרנט בכתובת BH-BS.inz.org.il
טלפון : 08-6251108
פקס: 08-6374851