חזון, ערכים ומטרות

1. חזון

א. ארגון מוביל בשמירה ובשיפור זכויות הנכים, הפועל להבטחת שיקומו של הנכה ומכוונו לפעילות ותעסוקה בכבוד.
ב. ארגון מקצועי חסון ומתחדש, בעל אמירה ברורה ומשמעותית הדואג לאיכות חייו של הנכה ומשפחתו.
ג. ארגון כמרכז חינוכי לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות והנחלתם לדור הצעיר.


2. ערכי הארגון:


א. החבר במרכז.
ב. שוויוניות.
ג. סובלנות וכבוד הדדי.
ד. שקיפות.
ה. שיתוף פעולה.
ו. שירותיות.
ז. נתינה.
ח. חדשנות.


3. מטרות הארגון:


א. לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים, הרפואיים, החברתיים, התרבותיים
והרוחניים של הנכים.

ב. לשמור על זכויות הנכים, לשפרן ולייצג את ענייניהם בפני כל מוסד וגוף שהוא.

ג. ללוות את הנכים בשיקומם ולדאוג ליחס נאות מצד הציבור והמוסדות.

ד. לכוון את הנכים לחיי עבודה ויצירה ולעזור להם במעמדם כאזרחים במדינה.

ה. לעודד את הנכים להתגבר על מגבלותיהם הגופניות לשם הגברת בטחונם העצמי
והתערותם בחיי החברה.