קרן נכי צה''ל

קרן נכי צה''ל הינה עמותה המוכרת לצרכי מס אשר הוקמה על ידי ארגון נכי צה''ל על מנת לגייס משאבים בארץ ובחו''ל לצורך בניית בתי הלוחם ואחזקתם, רכישת הציוד הנדרש ומימון המערך השיקומי של ארגון נכי צה''ל. מערך שיקומי זה כולל את מגוון פעילויות הספורט והתרבות בבתי הלוחם תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע, הקמת בית לוחם חדש באשדוד ובית קיי.

בנוסף מטרת הקרן לגייס משאבים לכל הפרוייקטים המיוחדים אשר יוזם ומקיים ארגון נכי צה''ל למען חבריו וביניהם פרוייקטים מיוחדים הכוללים את מגוון ספורט הנכים ההישגי, פרוייקט מלגות לימודים להשכלה גבוהה, מלגות יוצרים בתחום האמנות והספרות ומלגות בספורט הישגי המאפשר לנכים בעלי פוטנציאל הישגי להשתלב במסגרות תחרותיות בינלאומיות.

על מנת להגשים מטרות אלה פועלת הקרן להקים את התשתית הנדרשת בארץ ובחו''ל לגיוס המשאבים הנדרשים לכך. תשתית זו מורכבת מהכנת החומר הפרסומי והאינפורמטיבי הנדרש בארץ ובחו"ל (כגון: חוברות, סרטים ואתרי אינטרנט) ועדכונם השוטף, הקמת אגודות ידידים ברחבי העולם וסיוע בכל הנדרש לפעילותם השוטפת ולעריכת אירועים מיוחדים. הקרן מטפחת קשרים עם ארגונים, קרנות ותורמים פרטיים וביניהם אנשים אשר הורישו בצוואותיהם חלק מעיזבונם לקרן נכי צה"ל.

אגודות הידידים של ארגון נכי צה"ל ומערך התורמים
אגודות הידידים ברחבי העולם הוקמו על ידי מתנדבים במטרה לתמוך בשיקומם של נכי צה"ל. אגודות הידידים מגייסות כספים ומקיימות אירועים בהשתתפות נציגי ארגון נכי צה"ל. אגודות הידידים פועלות בארה"ב, קנדה, ברזיל, אנגליה, צרפת, שוויץ, הולנד, אוסטרליה, דרום אפריקה. הקרן מטפחת ומפתחת את הקשר עם אגודות הידידים ועם תורמים פרטיים וארגונים ברחבי העולם התומכים בארגון נכי צה"ל.

פרוייקט מלגות של קרן נכי צה"ל
קרן נכי צה"ל מעניקה מלגות לימודים להשכלה גבוהה, מלגות יוצרים בתחום האמנות והספרות ומלגות בספורט ההישגי המאפשר לנכים בעלי פוטנציאל הישגי להשתלב במסגרת תחרותית בינלאומית ולייצג בכבוד את מדינת ישראל. ועדת מלגות, המורכבת מנציגים של חמשת מחוזות הארגון, מתכנסת מידי שנה ובוחרת את מקבלי המלגות, על פי קריטריונים קבועים מראש. התורמים מוזמנים להשתתף בדיוני הוועדה. המלגות מוענקות לנכים בטקס הנערך מידי שנה בהשתתפות התורמים.

יצירת קשר
קרן נכי צה"ל
עמותה רשומה מס' 58-005-273-6
רח' שמואל ברקאי 49, אפקה, תל־אביב,
ת.ד. 39262, מיקוד 61392
טל' 03-6461603, פקס' 03-6420215

Email: keren@beit-halochem.org.il
Website: https://www.zdvo.org