שירות מועדף לנכים

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

פטור מארנונה בגין נכסים עסקיים

30 מרץ

חוזר מנכ”ל משרד הפנים בנושא פטור מארנונה בגין נכסים עסקיים לנכי צה”ל 

1. ביום 06.11.2011 קבע בית המשפט העליון כי הפטור מתשלום הארנונה המוקנה לנכי צה”ל לפי חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי”ג-1953 חל על נכסים עסקיים באשר הם, בין אם מדובר בנכסים הפועלים מתוך דירות מגורים ובין אם לאו. (להלן – ”פסק דין דוד שי ז”ל”).

2. בית המשפט הגיע למסקנה זו בהסתמך על תכליתו הסוציאלית של החוק אשר נועדה לסייע לאוכלוסיית נכי צה”ל בדרך של מתן פטור או הנחה בתשלום הארנונה (בכפוף למגבלות שנקבעו בחוק), אשר בשל תרומתה למדינה ולחברה ראויה לסיוע כלכלי.

3. בהתחשב בתכלית החוק, קבע בית המשפט, כי אין כל צידוק ליצור אבחנה, בכל הנוגע לתחולת הפטור, בין נכה צה”ל שמפעיל מביתו עסק לבין נכה צה”ל שמחזיק בית עסק הפועל מחוץ לדירת מגורים. בית המשפט הדגיש, כי אין הצדקה לקבוע, כי נכה צה”ל לא יזדקק להקלה בתשלום הארנונה, אך ורק משום שבית העסק בו הוא מחזיק פועל מחוץ לדירת מגוריו.

4. למרות קביעתו המפורשת של בית המשפט העליון, התברר לנו כי פסק הדין לא כובד על ידי רשויות מקומיות רבות ונכי צה”ל רבים שפנו לרשויות מקומיות לשם קבלת הפטור האמור נענו בשלילה והושבו ריקם. לאור זאת, ולאור התערבות ארגון נכי צה”ל, פרסם אמש מנכ”ל משרד הפנים את החוזר המצורף בזה (לנוחיותכם – מצ”ב החוזר). קהל היעד של החוזר הם עובדי הרשויות המקומיות ומטרתו העיקרית של החוזר היא יידוע עובדי הרשות בנוגע להוראות הדין. בנוסף, נכי צה”ל אשר נתקלים בקושי פרוצדוראלי מול הרשות המקומית, מוזמנים אף הם לעשות שימוש בחוזר הנ”ל.

5. מלבד הנחיות בנוגע הענקת הפטור לנכי צה”ל, קובע החוזר כי ככל שרשות מקומית גבתה ארנונה מן הזכאים לפטור, לאחר נובמבר 2011, עליה להשיב לזכאים את הכספים. בנוסף, ארנונה שהוטלה במהלך פרק הזמן שלאחר מתן פסק הדין האמור ולא נגבתה, תימחק מספרי הרשות, ללא צורך בהגשת בקשה למחיקת חובות.

6. לשימושכם וידיעתכם.

נוסח חוזה מנכ”ל משרד הפנים בנושא הנחה בארנונה לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים כלשונו:

חוזר המנהל הכללי 3102/4
כ”ו בחשוון התשע”ד, 42 באוקטובר 02/4

(1) הנחה בארנונה לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים
מובא לידיעת הרשויות המקומיות, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט בעע”מ 52/952
דוד שי ז”ל נ’ עיריית נצרת עילית מיום 1166166 (להלן פסק הדין), הוראת סעיף 1א –
לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה),
התשי”ג 6/23 (להלן החוק), המתייחסת לפטור מארנונה לבתי עסק, חלה על –
נכסים עסקיים באשר הם, בין אם מדובר בנכסים הפועלים מתוך דירת מגורים
(“נכסים מעורבים”) ובין אם לאו, ובכפוף לכללי הזכאות ולרשימת הזכאים הקבועים בחוק 1
ככל שרשות מקומית גבתה ארנונה מן הזכאים לפטור בהתאם לאמור לעיל, לאחר
מועד מתן פסק הדין, עליה להשיב לזכאים את הכספים בכפוף לכללי הזכאות
הקבועים בחוק 1 ארנונה שהוטלה במהלך פרק הזמן שלאחר מתן פסק הדין האמור
ולא נגבתה, תימחק מספרי הרשות, ללא צורך בהגשת בקשה למחיקת חובות 1

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר