untitled 162

בקשה להצעות מחיר הליך הצעות מחיר לשירותי שמירה בבית הלוחם ת"א

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

הזמנה להציע הצעות לשירותי שמירה ואבטחה בבית הלוחם תל-אביב

הרינו פונים אליכם בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמירה, סדרנות ואבטחה בבית הלוחם תל אביב
לארגון נכי צה"ל בבית הלוחם ת"א – כמפורט בהזמנה המצורפת – לחץ כאן >>

שאלות והבהרות כאמור יוגשו בכתב לקב"ט בית הלוחם ת"א
מר גדי בן מאור בדוא"ל: gadi@inz.org.il
תאריך הגשה להצעות נדחה ל- 5/2/23 בשעה 16:00. רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמין.
מצ"ב מענה לשאלות הבהרה >>

על כל מציע להגיע לסיור בבית הלוחם.
סיור כאמור הוא חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה. הסיור יתקיים ביום 19.1.2023, בשעה 11:00.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316