בית המשפט: טענות ארגון נכי צה"ל חייבות להשמע

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 7/3/2018       

השבוע נערך בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו דיון רב משתתפים שעניינו מכרז למתן שירותי ליווי רפואי איכותי לנכי צה"ל שפרסם משרד הביטחון לפני מספר חודשים וזאת לאחר שהוחלט לפני כ-3 שנים, בעקבות עתירות ארגון נכי צה"ל, לשנות את הוראותיו.

אלא שגם הפעם הוראות המכרז לא הבטיחו בצורה אופטימלית ששירותי הליווי הרפואי יינתנו ע"י גופים איכותיים מה גם שנכלל בהוראות המכרז תנאי בעייתי שמחייב דיווח של המלווה אודות מיקומו באמצעות החתמה סלולרית מה שיכול להביא לפגיעה בפרטיות נכי צה"ל המלווים.

במסגרת מספר עתירות שהגישו גופים המעוניינים להתחרות במכרז זה ביקש ארגון נכי צה"ל להצטרף כצד להליכים המשפטיים ולהעלות את טענותיו כנגד חלק מתנאי המכרז וזאת לאחר שניסיונות שלו לקיים הידברות עם משרד הביטחון שיחסכו את ההליך המשפטי לא צלחו. חרף התנגדות משרד הביטחון לכך הארגון צורף לעתירות, השמיע את טענותיו ואתמול התקיים דיון ראשון בעתירות במהלכו התייחס בית המשפט לכך. כב' השופטת מיכל אגמון- גונן, ציינה כי מבין כל הטענות שהועלו כנגד המכרז, הטענות שהטרידו אותו ביותר היו טענותיו של ארגון נכי צה"ל, שכן בשל חשיבות הארגון וחשיבות עמדתו והמשקל הרב שיש לייחס לה אם יש לו חששות שהשירות שיינתן לנכי צה"ל לא יהיה מיטבי אלה טענות שיש לשמוע אותן ולדון בהן בכובד ראש.
על רקע זאת הורה בית המשפט לארגון נכי צה"ל להגיש עתירה כנגד המכרז, הורה למשרד הביטחון להגיב לעתירה ולאחר מכן ייתן החלטתו לגבי המשך ההליכים בתיק.

"החלטת בית המשפט לתת במה לטענות ארגון נכי צה"ל מדגישה את חשיבותנו כארגון יציג לעשרות אלפי נכי צה"ל. אנו נשמיע את אמירותינו לטובת נכי צה"ל והמלווים וכולי תקווה שדרך יצירת שיח – הנושא יבוא על פתרונו", אמר חיים בר, יו"ר ארגון נכי צה"ל