הגשת מועמדות לקבלת קלנועית 2018

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 7/3/2018       

ארגון נכי צה"ל פועל לרווחתם ושיקומם של חבריו במגוון פעילויות שיקום, ספורט, תרבות וחברה, אירועים, חלוקת מלגות ופעילויות רבות ונרחבות נוספות במחוזות, בבתי הלוחם ובפריפריות. לצורך כך מגייס הארגון תרומות בכל רחבי העולם.

זו השנה השניה בה מתקבלת באגודת הידידים בישראל תרומה מיוחדת של קלנועיות המיועדות לחלוקה לחברי הארגון, העומדים בקריטריונים שנקבעו ואושרו בזמנו על ידי הועד הארצי.

השנה התקבלו כמאה קלנועיות מדגם GOGO, המיועדות לחברי הארגון, העומדים בקריטריונים כאמור.
הקלנועיות מיועדות לחלוקה לחברי ארגון בעלי מגבלות וקשיי ניידות, אשר אין להם קלנועית ואינם זכאים לקבלת קלנועית או כיסא גלגלים ממונע ממשרד הביטחון.

הקריטריונים המלאים, אופן בחירת המקבלים מתוך המועמדים, וההתחייבויות בקשר עם קבלת הקלנועיות, מופיעים בטפסי המועמדות לקבלת קלנועית המופיע מטה

חברים הרואים עצמם מועמדים מתאימים מתבקשים למלא את הטפסים ולהגישם למחוזות עד ליום ראשון, 8 באפריל 2018.
לאחר מועד זה תבחן הועדה המיוחדת שמונתה לעניין, את הבקשות ותודיע לחברים שנבחרו מתוך כלל המועמדים לקבל את הקלנועיות.

לחצו כאן להורדת הטפסים