בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק עתירה נגד הנהלת ארגון נכי צה''ל

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 1/11/2017       דוברות

בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק הבוקר (יום ד', 1 בנובמבר 2017), את עתירתם של ארבעה חברי הועד הארצי ממחוז תל אביב כנגד יו''ר הארגון, חיים בר, מנכ''ל הארגון, תא''ל (מיל') חיים רונן, יו''ר הועד והועידה הארצית, שמעון מלול וגזבר הארגון, אברהם ינאי.

בבסיס העתירה שהוגשה עוד טרם הועידה הארצית שנערכה ב-2 באוקטובר 2017, ביקשו המבקשים למנוע את קיום הדיון שעסק באישור הדוחות הכספיים לשנת 2016, באמצעות צו מניעה זמני. משבקשתם לצו מניעה זמני נדחתה, דרשו לבטל, בין היתר, את החלטת הועידה המאשרת את הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016, זאת לאור טענתם כי נפלו פגמים בהליך.

המשיבים בהליך והנהלת הארגון הבהירו לבית המשפט כי אין כל בסיס לטענות העותרים ותמכו את הדברים באסמכתאות, לרבות חוו''ד מומחים לפיהם הדוחות הכספיים לשנת 2016 הינם תקינים וכך גם ההליך בו אושרו הדוחות בכל המוסדות. בהתאם, ביקשו המשיבים למחוק את ההליך.

כב' השופט אליהו בכר התחיל את הדיון בשאלה מדוע יש להמשיך בהליך לאחר עיון בתשובות שניתנו על ידי המשיבים. השופט אפשר לצדדים להשמיע טענותיהם גם ביחס לנושאים שלא נטענו בעתירה, ובמיוחד ביחס לנוהל עיון וצילום מסמכים, שאושר על ידי ועדת הביקורת והועד הארצי וכן אושר על ידי רשם העמותות.

לאור המלצת בית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה מעתה ואילך יונמך הטון בכל ההתנהלות שבין חברי ארגון נכי צה"ל לבין הגופים המנהלים אותו. כמו כן הוסכם כי תבחן המלצת בית המשפט להקמת גוף מברר/שיפוטי במסגרת הארגון, אליו ניתן יהא לפנות בכל נושא משמעותי המחייב בירור, בין על ידי חברי הגופים המנהלים ובין על ידי כל חבר ארגון. עוד נקבע כי הצדדים ימשיכו לנהוג באופן שקוף, ברור וגלוי בכל מידע הנדרש מהם, וככל שיתבקש מידע על ידי גופי הביקורת, חברי ועדת הכספים, הועד הארצי וראשי המחוזות, הרלוונטי לאותם בעלי תפקידים, הם יהיו רשאים לבקשו בהתאם לנוהל הקיים, בנפש חפצה ובמענה ענייני, שיינתן בהקדם האפשרי על פי הנוהל.

בכפוף לאותן הסכמות התובענה נמחקה.

"לצערי, תביעה זו הינה נעוצה במניעים פוליטיים ולא עניינים", סיכם יו"ר הארגון, חיים בר, "השבנו לבית המשפט, עוד טרם הדיון, על כל הטענות, תוך הצגת אסמכתאות לכל פעולה ואמירה. ארגון נכי צה"ל פועל כגוף מקצועי, שקול ואחראי, בהתאם לחוק, לתקנון, לנהלי הארגון ולכללי הניהול התקין שפרסם רשם העמותות". מחיקת התביעה מעידה, גם היא ופעם נוספת, כי לא נפל כל רבב בהתנהלות הארגון".