סופר-פארם

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 2/7/2017       

על מנת ליהנות מההטבות אותן מקנה כרטיס ההנחה של סופר-פארם לנכי צה''ל ולפגעי פעולות איבה, יש למלא את הטופס ולצרף כקבצים תמונת פספורט וצילום תעודת נכה צה''ל/נפגע פעולות איבה.
הכרטיס יישלח לאחר הנפקתו לכתובת שתמולא בטופס.

כרטיס ההנחות לסופר-פארם - הגשת בקשה