משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עורך ביקורת על התנהלותן של הוועדות הרפואיות באגף שיקום

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 29/5/2017       דוברות

חברים יקרים,
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עורך ביקורת על התנהלותן של הוועדות הרפואיות באגף שיקום. במסגרת זו מבקש משרד מבקר המדינה לבחון את התנהלותן של הוועדות הרפואיות המחוזיות והעליונות מנקודת מבטם של נכי צה''ל המופיעים בפניהן. לבקשת משרד מבקר המדינה התבקשנו לפרסם שאלון משוב שנועד לאתר ליקויים בפעילות הוועדות הרפואיות, ככל שישנם, ולהאיר את עיני אגף שיקום נכים במשרד הביטחון לקיומם.

חשוב להבהיר כי ארגון נכי צה''ל לא יזם את הסקר ואין לו כל קשר אליו. השאלון הינו אנונימי ותוצאותיו לא יועברו לאגף שיקום. על מנת לענות על השאלון, אנא לחצו על הקישור שלהלן. על מנת שניתן יהיה להסיק מסקנות מהימנות מבקש משרד מבקר המדינה שנכים רבים, ככל שניתן, יענו על השאלון.

תודה על שיתוף הפעולה.

קישור לשאלונים:
שאלון למשתתפים בiועדה הרפואית העליונה
שאלון למשתתפים בiועדה הרפואית המחוזית