מצגת מנכ

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 27/7/2015       דוברות

המצגת כוללת את תהליך קבלת ההחלטות בארגון נכי צה''ל לבניית בית הלוחם באשדוד, הדיונים במוסדות הארגון, החלטות הועד הארצי, בדיקות התכנות, סקרים, הערכות כלכלית, מענה להערות מבקר המדינה ותיאור הפרויקט. פרסום המצגת באופן פומבי מהווה המחשה למדיניות השקיפות ומנהל התקין בו נוקט הארגון.

להעלאת המצגת הקישו על התמונה: