שיקום ועזרה ראשונה

שנה גודל טקסט : א א א

הסכומים נקובים בשקלים חדשים.