ביטוח סיעודי

שנה גודל טקסט : א א א

עדכון תנאים ביחידת הבסיס בפוליסת הביטוח הסיעודי.
• סכום הפיצוי החודשי בפוליסת הבסיס למבוטח שאירע לו מקרה סיעודי לאחר יום 1.7.2016 יהיה בסך 2,200 ₪.
משך תקופת תשלום תגמולי הביטוח: עד 60 חודשים.
• למבוטחים שגילם היה 76 ומעלה בשנת 2004 - סכום הפיצוי החודשי למבוטח שאירע לו מקרה סיעודי לאחר יום 1.7.2016 יהיה בסך 1,300 ₪. משך תקופת תשלום תגמולי הביטוח: עד 30 חודשים.
• מועד סיום התכנית: 30.6.2017
בשאלות הנוגעות לתוכן הביטוח או פרטים נוספים על יחידות הברירה שנרכשו על ידי המבוטחים, יש לפנות לסוכנות הביטוח מבטח סימון בטלפונים: 03-7966200, 03-7966820.

כשזה קורה, כל אחד זקוק לעזרה.
תאונה, מחלה, זקנה. כל אחד מהם יכול לגרום למצב סיעודי. מצב סיעודי משמעותו מצב בריאותי ירוד, תיפקוד לקוי וצורך בעזרה בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות. במציאות כזאת היכולת לשמור על איכות החיים שלך תלויה לחלוטין ביכולתך לממן עזרה איכותית - בכוח אדם מקצועי, בציוד מתקדם, בסביבה נוחה.

והשורה התחתונה היא כסף, והרבה כסף!
איכות חיים היא עניין יקר עוד יותר כשמדובר במצב סיעודי. קצבת הנכות שלך לא תפתור את בעיית המימון. עלותו של מוסד סביר עשויה להגיע ל- 13,000 שקלים בחודש ובמקרה של מצב סיעודי אתה לא תשאיר את משפחתך ללא מקור הכנסה. התלות באחרים מעולם לא הייתה אופציה בשבילך, ואין מצב שהיא תבוא בחשבון בעתיד. גם לך, כמו לכל אזרח במדינה מתוקנת, דרושים משאבים מספיקים ומובטחים מראש למימון מצב סיעודי. בטוחים שונים הקיימים במסגרת קופות החולים השונות מספקים מענה ראשוני ובסיסי בלבד לבעיה ואינם מאפשרים את קבלת הטיפול ברמה המגיעה לך ולבני משפחתך.

ביטוח סיעודי לנכי צה''ל - בלעדי בתנאים, במחיר ובהקלות למשפחה
עד כה לא יכלו מרבית נכי צה"ל לרכוש בטוח סיעודי בשל מגבלות שהטילו חברות בטוח בגין הנכות המוכרת. עתה נקבע הביטוח הסיעודי לנכי צה"ל כהטבה, שכוללת כמה יתרונות חשובים:

א. המדינה משתתפת במחצית מימון ההטבה הבסיסית עבור החבר עצמו.
ב. תנאי הקבלה לביטוח הוגמשו באופן ייחודי כדי לאפשר את הצטרפות רובם הגדול של נכי צה"ל.
ג. הוכנסו הקלות בתנאים ובמחיר הביטוח הסיעודי גם לבני משפחה מדרגה ראשונה .
ד. במסגרת הבטוח יינתנו שירותים נוספים שאינם כלולים בפוליסות בטוח סיעוד אחרות כגון: סיוע במציאת עובד סיעודי, הבטחת מקום במוסד סיעודי, מוקד רפואי, סיוע בהכוונה ויעוץ ועוד.


לחץ כאן לעיון בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי ארגון נכי צה"ל ובני משפחותיהם

לחץ כאן לעיון בביטוח סיעודי קבוצתי למבוגרים 2010, לחברי הארגון שהיו בני 76 ומעלה בשנת 2004


להצטרפות יש להתקשר לאגף הבריאות במבטח סיימון

03-7966820
ניתן לפנות בשאלות כלליות בנושא הביטוח הסיעודי
למייל: zahal@mvs.co.il