תגמול

סכום לתשלום

 10/12

סכום לתשלום

4/13

תגמול לנכה 100% נכות

4,220.79

4,275.72

תוספת זיקנה

4,642.87

4,703.29

נכות קשה

5,909.10

5,986.00

 

 

 

דמי קיום 18%- 10% רחק/נשוי

2,643.43

2,675.44

דמי קיום 39% - 19% רווק/נשוי

3,864.53

3,914.84

דמי קיום 100% - 40% רווק/נשוי

5,506.39

5,574.99

דמי קיום 18% -10% נשוי + ילדים

3,864.53

3,914.84

דמי קיום 39% - 19% נשוי + ילדים

5,506.39

5,574.99

דמי קיום 100%- 40% נשוי + ילדים

7,701.62

7,802.24

 

 

 

תט״ר 14 א1 רווק ונשוי

5,506.39

5,574.99

תט״ר 14 א1 נשוי + ילדים

7,134.52

7,225.99

תט״ר 14 א4 רווק ונשוי

2,753.19

2,789.78

ת0"ר 14 א4 נשוי + ילדים

3,567.26

3,612.99

 

 

 

חפ״ר 18%- 10% רווק ונשוי

2,643.43

2,675.44

חפ״ר 39% - 19% רווק ונשוי

3,864.53

3,914.84

חפ״ר 100%- 40% רווק ונשוי

5,506.39

5,574.99

חפ״ר 18%- 10% נשוי + ילדים

3,864.53

3,914.84

חפ״ר 39% - 19% נשוי + ילדים

5,506.39

5,574.99

חפ״ר 100% - 40% נשוי + ילדים

7,134.52

7,225.99

 

 

 

תג׳׳מ 39% - 10% רווק

4,751.77

4,811.23

תג"מ 39% - 10% נשוי

5,273.14

5,341.74

תג"מ 39% - 10% נשו׳ + ילדים

6,759.50

6,846.39

תג"מ 100%- 40% רווק

6,142.09

6,219.84

תג״מ 100% - 40% נשוי

6,599.43

6,681.75

תג״מ 100% - 40% נשוי + ילדים

7,962.31

8,062.92

 

 

 

תמול "נצרך" רווק ונשוי

8,140.67

8,245.86

תגמול "נצרך" נשוי + ילדים

9,041.63

9,155.97

 

 

 

תג"מ למתבגר

3,188.72

3,229.19