חדרי אוכל

בבית קיי שני חדרי אוכל:
חדר אוכל גדול ל-180 איש
חדר אוכל קטן ל-100 איש

ניתן לקיים ארוחות בדרך, שבתות חתן ואירועים