בית ליברמן - רח' הגדוד ה- 2 , נהריה


מתוך אתר עריית-נהריה


בשנת 1934, נחתם חוזה לרכישת אדמות בין היזמים של המושבה העתידה, נהריה, ובין נציגי משפחת טואני מלבנון.
הסכם המכירה כלל שני גושים. גוש אחד בן 2000 דונם והשני, כקילומטר דרומית לו, בן 325 דונם. חלק זה כונה "עין שריח" –מעין השמחה.

ביוני 1935 רכש את הגוש הדרומי פיליפ ליברמן, תעשיין עשיר מהעיר סטניסלבוב מגליציה שבפולין. (אוקראינה היום) פיליפ הסב את שם המקום לעין שרה ע"ש רעייתו המנוחה.

בפינה הצפונית מזרחית של השטח היה מבנה שנבנה במחצית השנייה של המאה ה- 19 ובסמוך לו בריכת אגירה, ששימשה גם לרחצה. סביב בית המגורים פעל משק חקלאי ניסיוני, רפת, מכון חליבה ופרדסים. בני המשפחה השונים השתתפו בניסיונות אלה ובילו בבית בחופשים.

בתקופת המאורעות, 1936 – 1939, היה הישוב חשוף להתקפת כנופיות, נוטרים הגנו על המקום.
באותם ימים התארגן גרעין של קיבוץ עברון לעלייה על הקרקע. חלקם גרו בבית ליברמן וחלקם התמקמו במחנה בדרום השטח. הם עיבדו חלק מהאדמות ותרמו להגנת עין שרה. על הגג נבנה מגדל תצפית.

בשנת 1938, יצאו מעין שרה חברי "שבי ציון" להקים את יישובם שהוקם במתכונת "חומה ומגדל".
בשנת 1942, שימש הבית כבסיס יציאה לפעולות ולסיורים, שבצעה מחלקת הסיירים של הפלמ"ח בפיקודו של יצחק רבין.

באוגוסט 1939, עזב בנדיקט ליברמן, בנו של פיליפ, בפעם האחרונה את עירו בפולין ובא לגור לצמיתות בישראל. רעייתו אלה ובתו חנה הגיעו לבית כבר בפברואר 1939. בשנת 1945, כשנישא שוב לקלרה (לבית שכטר), עשה בנו ליברמן את ביתו בעין שרה וניסה לפתח עסק רווחי בחווה, בעודו עובד כשכיר בחיפה במשרד הפנים.
בתקופת ההעפלה קלט הבית חלק מהמעפילים שהגיעו לחוף נהריה. לאחר שבילו את לילם הראשון בבית ליברמן, קבלו אוכל ובגדים יבשים והועברו למקום מבטחים.

לאחר מלחמת העולם השנים, בשנים 1946 – 1945, אפשרו קלרה ובנו ליברמן את קיומו של בית הבראה לנוער מניצולי השואה, שנזקקו לתקופת החלמה וחיזוק גופני ונפשי.

בבית זה היה בית הספר התיכון של נהריה בין השנים 1950 – 1953, בהנהלת דוד ורצקי. כמו כן שימש הבית לתקופה, אכסניה לאולפן בני עקיבא בניהולה של שולמית כצנלסון.
בתחילת 1950, בקשו בני המשפחה השותפים בעין שרה, למכור את חלקם ברכוש לנוכח מצבם הכלכלי הקשה. בנו ליברמן ואשתו היו היחידים ששמרו על חלקם.

בנובמבר 1950, נפטר בנו ליברמן. אלמנתו ובתו היורשות נשארו בעין שרה מספר שנים. קלרה ליברמן ניסתה להמשיך את מפעלו, אך מפאת קשיים שונים כולל מצבו הרעוע של המבנה, בקשה לתרום את הבית לעיריית נהריה כדי להנציח את זכרו במפעל ציבורי כלשהו. תוך כדי התהליך הממושך הדרדר הבית והוזנח, ולאחר מו"מ כושל חזר הבית לידיה של קלרה ליברמן.
לאחר מותה של קלרה בשנת 1968, ירשה רחל בתה את הבית. בשנת 1995, הגיעה להסדר עם הרשויות ותרמה את המבנה במטרה להנציח את אביה. "המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות" ועיריית נהריה בסיוע "מפעל הפיס" יזמו את שיפוץ הבית.

המוזיאון העירוני
כיום מאכלס בית ליברמן את המוזיאון העירוני לתולדות העיר. במסגרתו קיימת תצוגה המתארת את סיפור הקמת העיר ואוסף המייצג פריטים מעברה.

קבוצות נהנות מהדרכה לאחר תיאום ביקורן במקום.
ארכיון לתולדות נהריה נותן שירות לציבור על פי תאום מראש. בארכיון אוסף תצלומים, כרזות, מודעות והתכתבויות אוטנטיות מהן ניתן ללמוד אודות עברה של העיר ושל בית ליברמן מהתקופה שקדמה להקמת המדינה ובתקופה שלאחר מכן עד ימינו אלה.

קישור www.museum.rutkin.info
שעות פעילות בימים א' – ה' בין השעות 09:00 - 13:00
בימים ב' + ד' בין השעות 16:00 - 19:00
ביום ו' בין השעות 09:00 - 12:00
שבת בין השעות 10:00 - 14:00
הערות טלפון לתאום ביקורים 04-9821516
כניסה בתשלום !