שירות מועדף לנכים

ביטאון הלוחם
גליון מס' | 274

מוזמנים לצפות בגיליון האחרון של הביטאון

הקש/י על התמונה כדי לדפדף בעיתון באופן וירטואלי

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

חופשה בבית קיי
נצלו את ההטבה שמגיעה לכם וצאו לחופש

פטור מהמתנה בתור לנכי צה”ל בעלי מוגבלות נפשית או שכלית

30 מרץ

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013 נכנסו לאחרונה לתוקף. במסגרת התקנות החדשות שירותים ציבוריים הניתנים לפי תור יסופקו מעתה לנכי צה”ל בעלי מוגבלות נפשית או שכלית בלא המתנה בתור, וזאת לבקשת הנכה או אדם המלווה אותו.

עוד נקבע בתקנות, כי במסגרת הפטור מההמתנה לתור, רשאי האחראי למתן השירות לדרוש מהנכה הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו (בהתאם לתקנות, הזכאות ניתנת ל”אדם המקבל תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), שהוא אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית, ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50 אחוזים או יותר”).

בהתאם לכך, משרד הביטחון נערך להנפקת תעודות נכה ייעודיות לאוכלוסייה המוגדרת, כמפורט בתקנות כך שבתעודה החדשה תתווסף לאוכלוסיית נכי צה”ל הנזכרת למעלה הערה בנוסח הבא: ”פטור מתור/פטור מתשלום מלווה”.

לשימושכם ולידיעתכם.

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר